Smitteverntiltak på SPREK Fritid Skien

Vi tar smittevern på alvor!

Siden vi åpnet igjen etter å ha vært corona-nedstengt, har vi iverksatt en rekke tiltak på senteret vårt for tryggest mulig trening. Her følger litt info om hva dette innebærer.

Vi har:

  1. Satt opp rengjøringsstasjoner på senteret med håndsprit og plakater om smittevern
  2. Gode renholdsrutiner. Renholdsrutinene hos oss er fra før gode, men er ytterligere intensivert. Vi vasker og spriter over utsatte overflater hver dag
  3. Merkelapper på gulv og vegger med budskap om å holde avstand
  4. Sperret treningsapparater som står for tett eller satt opp skillevegger slik at avstanden til nestemann er god
  5. Utvidet åpningstidene for større spredning i antall mennesker samlet samtidig
  6. Lagt ut informasjonsbilder på senteret om pålagte renholdsrutiner
  7. Redusert maks antall deltakere på gruppetimene, og målt opp forsvarlig avstand i gruppesalene
  8. Åpne garderober, men oppfordrer fremdeles folk til å dusje hjemme
  9. Vi følger med i nyhetsbildet, holder oss oppdatert og har løpende dialog med lokale helsemyndigheter i kommunen
  10. Mikrofiberkluter og papir tilgjengelig over hele treningssenteret.

Velkommen til oss for trygg trening!
Hilsen Kora, Tom Erik, Martin og resten av gjengen