Personvern

1. Personopplysninger

Sprek Fritid Skien, heretter SFS behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og sikkerhetskravene i personopplysningsforskriften. SFS er behandlingsansvarlig for personopplysninger.

BRP og Xledge behandler personopplysninger på vegne av SFS.

Ved å inngå avtale om medlemskap ved SFS, vil SFS innhente og lagre personopplysninger om deg, herunder opplysninger om navn, adresse, fødselsdato og betalingsinformasjon og eventuelt treningshistorikk. Personopplysningene vil kun benyttes internt i SFS, og vil ikke bli videreformidlet til tredjepart.

SFS bruker adgangskort og/eller app for å dokumentere medlemskap. Hvert besøk skal registreres uoppfordret i resepsjonen ved oppmøte. Opplysninger om inn- og utpasseringer registreres av sikkerhetshensyn for å vite hvor mange og hvem som er i lokalet dersom det oppstår behov for evakuering, eksempelvis ved brann. Opplysninger om navn, dato, klokkeslett vil bli registrert på adgangskortet/medlemskortet for bruk ved timebestillinger. Personopplysninger knyttet til administrasjon av medlemskapet vil bli lagret så lenge medlemskapet består. Ved oppsigelse av medlemskapet vil personopplysningene bli slettet innen 3 måneder, men opplysninger knyttet til betalingsinformasjon vil bli lagret i 10 år i tråd med regnskapsloven.

2. Treningshistorikk

Treningshistorikk utover to år vil automatisk bli slettet innen utgangen av desember det påfølgende år. Ved oppsigelse av medlemskapet vil din treningshistorikk bli slettet innen 6 måneder, dersom du ved utmeldelsen skriftlig ikke ber om noe annet.

For å få ut informasjon om treningshistorikk, vennligst henvend deg til kontaktskien@sprekfritid.no.

Du har rett til innsyn i alle personopplysninger SFS har lagret om deg.

SFS vil sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved oppbevaring av dine personopplysninger.

3. Samtykke til utsendelse av informasjon

Det er du som bestemmer om SFS kan benytte dine kontaktopplysninger til å sende deg informasjon. Merk at utsendelse av fakturaer faller utenfor dette samtykket.

Ønsker du informasjon fra oss, beskjeder om events, tilbud, plass på reservelister m.m må du selv fysisk samtykke til dette. Du kan da velge i tillatelser til å sende sms og/eller mail.