Informasjon om ditt medlemskap

For deg som har betalt medlemskapet ditt i perioden 13. mars-15. juni.
Vi har helt siden vi ble pålagt å stenge informert om at medlemstrekket vil gå som normalt, og at vi vil kompensere de medlemmene som ønsker det etter at vi har åpnet igjen. Måten vi gjør dette på er at betalende medlemmer i perioden vi har hatt stengt, får lagt inn et verdikort som kan benyttes fra sentrene er åpne igjen 15. juni. Varigheten på verdikortet vil være 12 mnd fra dato vi åpner senteret. Størrelsen på verdikortet vil ta utgangspunkt i medlemsavgiften din og det du har innbetalt for stengt periode. Du vil fritt kunne benytte verdikortet på alle våre produkter. Dette kan være;

1. Fremtidig medlemsavgift
2. Personlig trening
3. Livsstilsendringskurs
4. Produkter på senteret
5. Gi trening i gave til en venn!

Din innbetalte medlemsavgift er svært avgjørende for oss. Dersom du har vært fornøyd med ditt oppgraderte medlemskap i denne perioden, kan du velge å ikke bruke verdikortet ditt. Dette vil hjelpe treningssenteret ditt i en tøff periode.

Din hjelp er avgjørende for å sikre videre drift
Å drive treningssenter er kostbart, og lønnsomheten er fra før lav. Vi er derfor sårbare for reduserte inntekter. Etter pålagt stenging har vi som nevnt fortsatt å trekke medlemsavgift fra medlemmene våre. Dette har vært nødvendig for å kunne sikre videre drift av SPREK Fritid Skien. Den vedtatte kompensasjonsordningen fra Staten er positiv og vil hjelpe oss, men den er ikke alene tilstrekkelig til å dekke våre kostnader, hverken faste eller løpende i den stengte perioden. Vi er ekstra hardt rammet fordi vi er en oppstartsbedrift og enda ikke har så mange medlemmer at vi kan stå på egne ben. Den midlertidige driftsstansen traff oss i en av årets aller beste perioder, og når vi åpner er vi i det som i treningsbransjen er lavsesong. Dette er svært dramatisk for vår drift etter å ha gjort store investeringer i å tilby et topp moderne senter i Skien. Vi vil derfor takke alle dere som har støttet opp om SPREK i denne perioden. Dere er fantastiske! 😊

Sporty og takknemlig hilsen fra alle folka på SPREK Fritid Skien